วันที่ 4 สิงหาคม 2564 

วันที่ 5 สิงหาคม 2564วันที่ 6 สิงหาคม 2564Organizing by

การประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทย์ศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"

Contact Us

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

meeting@medicine.psu.ac.th

โทรศัพท์ 0-7445-1147

Your message has been sent. Thank you!